AGB

CoinWatchesin yleiset ehdot (GTC) - Ensimmäinen Bitcoinin luksusputiikki (The First Luxury Boutique for Bitcoin)

Laajuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YLE") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka on tehty asiakkaan (jäljempänä "asiakas") ja CoinWatchesin (jäljempänä "tarjoaja") välillä internet-sivun www.coinwatches.eu (jäljempänä "verkkosivusto") käytön ja tuotteiden ostamisen kautta.

Sopimuskumppani

Ostosopimus tehdään CoinWatches GmbH:n kanssa. Yhteystiedot löytyvät verkkosivujemme painatuksesta.

Sopimuksen tekeminen

Tuotteiden esittely verkkosivustolla ei ole oikeudellisesti sitova tarjous, vaan ei-sitova verkkoluettelo. Klikkaamalla "Osta" tai "Tilaa" -painiketta teet ostoskorissa olevista tuotteista sitovan tilauksen. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta lähetetään sähköpostitse heti tilauksen lähettämisen jälkeen. Tällä tilausvahvistuksella tehdään ostosopimus.

Hinnat ja maksuehdot

Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat eivät sisällä lakisääteistä arvonlisäveroa eivätkä muita hintakomponentteja, ja ne on ilmoitettu kulloinkin ilmoitetussa kryptovaluutassa (Bitcoin tai Altcoins). Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa ostohinta Bitcoinilla tai Altcoineilla. Tilaushetken valuuttakurssi on sitova.

Toimitus ja toimitus

Palveluntarjoaja toimittaa tilatut tuotteet asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Toimitus tapahtuu yleensä maailmanlaajuisesti, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta. Toimitusaika on yleensä 3-10 työpäivää, ellei tarjouksessa toisin mainita. Toimittaja ei vastaa toimituksen viivästymisestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muista olosuhteista, joihin se ei voi vaikuttaa.

Omistuksenpidätys

Toimitetut tavarat pysyvät toimittajan omaisuutena, kunnes täysi maksu on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Peruuttamisaika alkaa päivästä, jona asiakas tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on ottanut tavarat haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava toimittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (z.B. sähköpostitse). Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Takuu

Lakisääteiset takuuoikeudet ovat voimassa.

Vastuu

Toimittaja on vastuussa tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Toimittaja on vastuussa lievästä huolimattomuudesta vain, jos kyseessä on olennaisen sopimusvelvoitteen (kardinaalivelvoitteen) rikkominen. Tällöin toimittajan vastuu rajoittuu sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Vastuu verkkosivuston tai tarjottujen tuotteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista on suljettu pois, ellei vahinko johdu tarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Vastuu välillisistä vahingoista, välillisistä vahingoista tai voiton menetyksestä on suljettu pois.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee asiakkaan henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten ja lakisääteisten säännösten mukaisesti. Palveluntarjoaja käyttää tavaroiden tilaamista varten annettuja henkilötietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite, maksutiedot) sopimuksen täyttämiseksi ja käsittelemiseksi. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu tilaus-, toimitus- ja maksuprosessiin.

Loppusäännökset

Jos näiden yleisten sopimusehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia tai jos ne tulevat pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi sopimuksen tekemisen jälkeen, se ei vaikuta sopimuksen muiden osien pätevyyteen. Pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys korvataan lakisääteisillä määräyksillä.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa tai siihen liittyvissä riita-asioissa on, sikäli kuin se on laillisesti sallittua, tavarantoimittajan kotipaikka.

Riitojen ratkaiseminen

Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (OS), jonka löydät täältä: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme ole velvollisia tai halukkaita osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

Yleisiin sopimusehtoihin tehtävät muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa ilman perusteluja. Muutetut YTJ lähetetään asiakkaalle sähköpostitse hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Jos asiakas ei vastusta muutettujen yleisten sopimusehtojen voimassaoloa kuuden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta, muutetut yleiset sopimusehdot katsotaan hyväksytyiksi.

Tilanne: huhtikuu 2023